Kako kupovati

OPĆI UVJETI
Pravila o privatnosti
OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI UGOVORA (OUU)

OPĆI UVJETI UGOVORA (OUU)

 

www.balancefood.hu
na snazi od 01-01-2021

Preambulum

Dobrodošli na našoj web stranici! Zahvaljujemo na povjerenju koje ste imali u nas tijekom vaše kupnje! Ovi OUU web trgovine su izrađeni Generatorom Općih uvjeta ugovora prilagođenih potrošačima.

Ako imate pitanja u vezi s ovih Općih uvjeta ugovora, upotrebom web stranice, pojedinačnim proizvodima, postupkom kupnje ili ako želite s nama razgovarati o određenoj potrebi, obratite se našem osoblju na navedenim kontakt podacima!

Impressum: podaci Davatelja usluge (Prodavatelja, Tvrtke)

Ime: Balance Food Kft.

Sjedište: 2182 Domony, hrsz. 4201 

Poštanksa adresa: 2182 Domony hrsz.

Tijelo za registraciju Trgovački sud Okružnog suda Budimpešte

Matični broj subjekta: 13-09-166006

OIB: 24710095

Predstavnik: Judit Vértes 

Broj telefona: 0036302912144

Adresa e-pošte: rendeles@balancefood.hu

Web stranica: http://www.balancefood.hu

Broj žiro računa: 12010721-01641622-00100009

 

Podaci web hosting tvrtke

Ime: Unas Online Kft.

Sjedište: 9400 Sopron, Kőszeg út 14.

Adresa e-pošte: -, unas@unas.hu 

Web stranica: www.unas.hu

Pojmovi

Ugovorne strane: Prodavatelj i Kupac zajedno

 

Potrošač: fizička osoba koja djeluje izvan djelokruga svoje profesije, samozapošljavanja ili poslovne djelatnosti

 

Potrošački ugovor: ugovor u kojem se jedan od subjekata kvalificira kao potrošač

 

Web stranica: ova web stranica koja služi za sklapanje ugovora

 

Ugovor: kupoprodajni ugovor između Prodavatelja i Kupca koji se sklopi korištenjem Web stranice i elektroničke pošte

 

Sredstva za komunikaciju na daljinu: sredstvo prikladno za davanje ugovorne izjave u odsustvu Ugovornih strana, u interesu sklapanja ugovora. Takvi uređaji uključuju, ali nisu ograničeni na, neadresirani obrazac ili obrazac bez primatelja, standardno pismo, medijski oglas s obrascem za narudžbu, katalog, telefon, faks i sredstva za pristup Internetu.

Ugovor sklopljen između Ugovornih strana na daljinu: potrošački ugovor sklopljen bez istodobne fizičke nazočnosti Ugovornih strana u okviru sustava prodaje na daljinu ili usluga prema ugovoru, uspostavljenog za pružanje proizvoda ili usluge iz ugovora. Ugovor se sklapa na način da u svrhu sklapanja ugovora Ugovorne strane korsite isključive sredstvaza komunikaciju na daljinu.

Proizvod: sve pokretne stvari iz ponude Web stranice, koje su na prodaju i raspoložive, a koje su predmet Ugovora 

 

Tvrtka: osoba koja djeluje unutar djelokruga svoje profesije, samozapošljavanja ili poslovne djelatnosti

 

Kupac/Vi: osoba koja daje ponudu za kupnju i sklopi ugovor putem web stranice

 

Jamstvo: U slučaju ugovora sklopljenih između Potrošača i Tvrtke (u daljnjem tekstu: potrošački ugovor) u skladu s Građanskim zakonikom,

 1. jamstvo za izvršenje ugovora, koje Tvrtka u svrhu odgovarajućeg izvršenja ugovora, osim zakonskih obaveza ili u slučaju njihovih odsutnosti dobrovoljno preuzima, odnosno
 2. obavezno jamstvo na temelju zakonskih propisa

Relevantni zakonski propisi

Na ugovor se primjenjuju odredbe mađarskih zakona, a posebno se primjenjuju sljedeći zakonski propisi:

Zakon o zaštiti potrošača br. CLV. iz 1997. godine

Zakon o određenim aspektima usluga elektroničke trgovine i usluga povezanih s informacijskim društvom br. CVIII. iz 2001. godine

Zakon o Građanskom zakoniku br. V. iz 2013. godine

Vladina uredba o obveznom jamstvu za trajnu robu široke potrošnje br. 151/2003. (22.IX.) 

Vladina uredba o detaljnim pravilima ugovora između potrošača i tvrtki br. 45/2014. (26.11.) 

Uredba Ministarstva gospodarstva kojom se utvrđuju pravila postupka jamstvenih i garancijalnih zahtjeva koji se odnose na robu koja se prodaje na temelju ugovora između potrošača i tvrtki br. 19/2014. (29.IV.)

Zakon o autorskom pravu br. LXXVI. iz 1997. godine

Zakon o pravu na informacijsko samoodređenje i slobodi informacija br. CXX. iz 2011. godine

UREDBA (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 28. veljače 2018. o poduzimanju radnji protiv neopravdanih teritorijalnih ograničenja i drugih oblika diskriminacije na temelju državljanstva, prebivališta ili sjedišta kupca na unutarnjem tržištu i izmjenama i dopunama Uredba (EZ) br. 2006/2004/i Uredba (EU) br. 2017/2394, odnosno Smjernice (EZ) br.2009/22

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu upravljanja osobnim podacima i o slobodnom protoku takvih podataka, te ukidanju Uredbe (EZ) br. 95/46 (Opća uredba o zaštiti podataka)

Opseg i prihvaćanje OUU 

Sadržaj ugovora između nas - uz odredbe važećeg obvezujućeg zakonodavstva - određen je ovim Općim uvjetima ugovora (u daljnjem tekstu: OUU). Skladno s tim, ovaj OUU sadrži prava i obveze vas i nas, uvjete ugovora, rokove za izvršenje, uvjete isporuke i plaćanja, pravila odgovornosti i uvjete za ostvarivanje prava na odustajanje.

Tehnički podaci potrebni za upotrebu web stranice koji nisu obuhvaćeni ovim OUU, dostupni su na web stranici.

Prije završavanja vaše narudžbe obavezni ste upoznati se s odredbama ovog OUU.

Jezik i oblik ugovora

Jezik ugovora obuhvaćenim ovim OUU je mađarski.

Ugovori obuhvaćeni ovim OUU ne smatraju se pismenim ugovorima i Prodavatelj ih ne spremi u arhivu.

Cijene

Cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) (u protuvrijednosti mađarskih forinti (HUF)) i sadrže 27% PDV. Ne može se isključiti mogućnost da će Prodavatelj iz poslovnopolitičkih razloga promijeniti cijene. Izmjena cijena ne odnosi se na već sklopljene ugovore. Ako je Prodavatelj pogrešno prikazao cijenu i ako je zaprimljena narudžba za proizvode, ali stranke nisu potpisale ugovor, Prodavatelj će postupiti na temelju  stavke „Postupak u slučaju neispravne cijene“ ovog OUU.

Neki od naših proizvoda suprotno gore navedenom sadrže 5% PDV.

Postupak u slučaju neispravne cijene

 

Očito neispravnim cijenama smatraju se sljedeće:

 • cijena od 0 HRK,
 • cijena smanjena za popust, ali s pogrešno naznačenim popustom (npr.: u slučaju proizvoda po cijeni od 100,00 HRK, s naznačenim popustom od 20%, proizvod se nudi za 50,00 HRK).

U slučaju neispravne cijene, Prodavatelj nudi mogućnost kupnje proizvoda po stvarnoj cijeni, na temelju čega Kupac može odlučiti naručiti proizvode po stvarnoj cijeni ili otkazati narudžbu bez ikakvih pravnih posljedica.

Rješavanje žalbi i mogućnosti ostvarenja prava

Potrošač može podnijeti potrošačke žalbe u vezi s proizvodima ili aktivnostima prodavatelja na sljedećim kontaktima:

Potrošač može podnijeti svoje žalbe u vezi s ponašanjem, aktivnostima ili propustima tvrtke ili osobe koja, direktno povezana sa prodajom ili distribucijom proizvoda prema potrošačima, djeluje u interesu ili u korist tvrtke  u usmenom ili pismenom obliku.

Tvrtka je dužna odmah istražiti usmenu žalbu i po potrebi je rješavati. Ako se potrošač ne slaže s rješavanjem žalbe ili žalbu nije moguće odmah istražiti, tvrtka je dužna o žalbi odmah sastavljati zapisniki i jedan primjerak tog zapisnika na licu mjestu predati potrošaču koji je usmenu žalbu podnio. U slučaju žalbe podnijete putem telefona ili druge elektroničke komunikacijske usluge, potrošaču se mora - u skladu sa zahtjevima za odgovor na pismenu žalbu. – u roku od najkasnije 30 dana poslati zapisnik zajedno sa odgovorom na žalbu. U ostalom, pismena žalba se treba rješavati kako slijedi. Na pismenu žalbu tvrtka je dužna najkasnije u roku od 30 dana od primitka- osim ako akt Europske unije koji je izravno primjenjiv ne predviđa drugačije - dati pismeni dogovor i organizirati njezino objavljivanje. Kraći rok od ovoga može odrediti zakonski propis, a duži rok zakon. Tvrtka je dužna navesti razloge odbijanja žalbe. U slučaju žalbe podnijete putem telefona ili druge elektroničke komunikacijske usluge, tvrtka je dužna žalbi dati jedinstveni identifikacijski broj.

 

Zapisnik o žalbi treba sadržati sljedeće:

 1. ime i mjesto prebivališta potrošača,
 2. mjesto, datum i način podnešenja žalbe,
 3. detaljni opis potrošačeve žalbe, popis dokumenata i ostalih dokaza koje je potrošač dostavio,
 4. izjava tvrtke o svojem mišljenju u vezi s potrošačeve žalbe, ukoliko je istrživanje žalbe odmah moguće,
 5. potpis potrošača i osobe oja je sastavila zapisnik – osim u slučaju usmene žalbe podnijete putem telefona ili druge elektroničke komunikacijske usluge,
 6. mjesto i datum sastavljanja zapisnika,
 7. u slučaju usmene žalbe podnijete putem telefona ili druge elektroničke komunikacijske usluge, jedinstveni identifikacijski broj.

Tvrtka je dužna sačuvati primjerak zapisnika o žalbi i odgovora na žalbu pet godina i na zahtjev dostaviti ih inspekcijskim tijelima.

U slučaju odbijanja žalbe, tvrtka je dužna pismeno obavijestiti potrošača da, ovisno o prirodi žalbe,  kod koje vlasti ili pomirbenog tijela može pokrenuti postupak. Ove informacije trebaju uključiti i sjedište, telefonske i internetske kontakte, odnsono poštansku adresu nadležnog tijela, prema prebivalištu ili boravku potrošača. Ove informacije također trebaju uključiti hoće li tvrtka pokrenuti postupak u svrhu rješavanja potrošačkog spora.

Ako se tijekom pregovora ne riješi potrošački spor između Prodavatelja i potrošača, potrošaču su na raspolaganju sljedeća pravna sredstva:

Postupak zaštite potrošača

Podnošenje žalbe nadležnim tijelima za zaštitu potrošača. Ako potrošač otkrije da su mu povrijeđena potrošačka prava, ima pravo podnijeti žalbu tijelu za zaštitu potrošača iz svog prebivališta. Nakon rješavanja žalbe, tijelo odlučuje o vođenju postupka zaštite potrošača. Prvostupanjske zadatke tijela za zaštitu potrošača obavljaju nadležni gradski i županijski uredi prema mjestu prebivališta potrošača, čiji se popis nalazi ovdje: http://www.kormanyhivatal.hu/

Sudski postupak

Potrošač ima pravo ostvariti svoje zahtjeve iz potrošačkog spora pred sudom, u okviru građanskog parničnog postupka, na temelju odredbi Zakona o Građanskom zakoniku br. V. iz 2013. godine i Zakona o građanskom parničnom postupku br. CXXX. iz 2016. godine.

Postupak pomirbenog tijela

Obavještavamo vas da možete protiv nas podnijeti žalbu potrošača. Ako je vaša potrošačka žalba odbijena, također imate pravo obratiti se nadležnom pomirbenom tijelu prema vašeg prebivališta ili boravišta: uvjet pokretanja postupka pomirbenog tijela je da potrošač prije pokretanja postupka direktno pokušava rješavanja spora. U slučaju izrazite molbe potrošača na postupak, umjesto nadležnog pomirbenog tijela ima pravo nadležno pomirbeno tijelo odabran od strane potrošača.

U postupku pomirbenog tijela tvrtka ima dužnost surađivanja.

U okviru toga tvrtka ima na poziv pomirbenog tijela dužnost slanja odgovornog pisma, odnosno pojavljivanja pred pomirbenom tijelom („osiguravanje sudjelovanja osobe koja ima pravo na sklapanje dogovora na ročištu“). 

Ako registrirano sjedište ili prostorija tvrtke nije registrirano u županiji komore koja upravlja teritorijalno nadležnim pomirbenim tijelom, obveza tvrtke za suradnju proteže se na ponudu pismenog sporazuma radi zadovoljenja potreba potrošača.

 

U slučaju kršenja gore navedene obveze suradnje nadležnost ima tijelo za zaštitu potrošača, na temelju kojeg je, kao posljedica promjene zakona, u slučaju kršenja propisa tvrtke je primjenjivo izricanje obveznih novčanih kazni, i ne postoji mogućnost uklanjanja novčane kazne. Osim Zakona o zaštiti potrošača, izmijenjene su i odredbe Zakona o malim i srednjim poduzećima, tako uklanjanje novčane kazne ni u slučaju malih i srednjih poduzeća nije moguće.

 

U slučaju malih i srednjih poduzeća kazna može biti 306,5 HRK - 10216,59 HRK , dok u slučaju tvrtki koje nisu mala i srednja poduzeća, imaju više od

20433183 HRK godišnje neto dobiti i tako su podložne Zakona o računovodstvu, kazna može biti od

306,5 HRK de 5% godišnje neto dobiti tvrtke, ali najviše

10216592 HRK. Uvođenje obavezne kazne imalo je za cilj osigurati suradnju s pomirbenim tijelima i osiguranje aktivno audjelovanje tvrtki u postupcima pomirbenih tijela.

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkog spora u nadležnosti je pomirbenog tijela. Zadatak je pomirbenog tijela pokušati postići dogovor između stranaka radi rješavanja potrošačkog spora. U slučaju neuspješnosti toga, pomirbeno tijelo donosi udluku u interesu osiguranja jednostavnog, brzog, djelotvornog i isplativog ostvarenja prava potrošača. Pomirbeno tijelo na molbu potrošača ili tvrtke daje informacije o pravima i dužnostima potrošača.

 

Postupak pomirbenog tijela započinje na zahtjev potrošača. Zahtjev se mora predati u pisanom obliku predsjedniku pomirbenog tijela putem pisma, brzojava telefaksa, ili bilo kojeg ostalog sredstva, koje omogućuje primatelju trajnu i odgovarajuću pohranu zaprimljenih podataka, odnosno prikazivanje tih podataka nepromijenjenom obliku i sadržaju. Zahtjev treba sadržati sljedeće:

 1. ime, prebivalište ili boravište potrošača,
 2. ime i sjedište tvrtke, odnosno poslovno mjesto tvrtke koji je subjekt potrošačkog spora,
 3. naznačenje pomirbenog tijela, ako je potrošač odabrao ne teritorijalno nadležno pomirbeno tijelo,
 4. kratki opis mišljenja potrošača, dokazne činjenice i ostale dokaze,
 5. izjavu potrošača da je sa tvrkom pokušao izravno riješiti spor,
 6. izjavu potrošača o tome da nije pokrenuo drugi postupak kod drugog pomirbenog tijela, da nije pokrenut posrednički postupak, da nije pokrenuta parnica ili da je podnijet zahtjev za nalog za plaćanje,
 7. prijedlog na odluku tijela,
 8. potpis potrošača.

Uz zahtjev se mora priložiti dokument ili kopija (izvadak) dokumenta na koji se potrošač poziva kao na dokaz, tako posebno pisana izjava tvrtke kojom se odbija žalba, u nedostatku toga  drugi pisani dokazi koji potrošač u stoje na raspolaganju o pokušavanju prepisanog rješavanja spora.

Ako potrošač postupa putem opunomoćenika, uz zahtjev potrebno je priložiti i punomoć.

Više informacija o pomirbenim tijelima možete pronaći ovdje: http://www.bekeltetes.hu

Više informacija o teritorijalno nadležnim pomirbenim tijelima možete pronaći ovdje: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Kontakti teritorijalno nadležnih pomirbenih tijela:

Pomirbeno tijelo Baranjske županije

Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: 0036-72-507-154 

Faks: 0036-72-507-152

Adresa e-pošte: abeck@pbkik.hu: mbonyar@pbkik.hu

Pomirbeno tijelo Bačko-kiškunske županije

Adresa:  6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 0036--76-501-500, 0036--76-501-525, 0036--76-501-523 

Faks: 0036--76-501-538

Adresa e-pošte: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu: mariann.matyus@bkmkik.hu 

Web stranica: www.bacsbekeltetes.hu

 

Pomirbeno tijelo Bekeške županije

Adresa:   5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 0036--66-324-976 

Faks: 0036--66-324-976 

Adresa e-pošte: eva.toth@bmkik.hu

 

Pomirbeno tijelo Boršod-abaújsko-zemplénske županije

Adresa:  3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefon: 0036--46-501-091, 0036--46-501-870 

Faks: 0036--46-501-099 

Adresa e-pošte: bekeltetes@bokik.hu

 

Pomirbeno tijelo Budimpešte

Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., III./310.

Telefon: 0036--1-488-2131

Faks: 0036--1-488-2186

Adresa e-pošte: bekelteto.testulet@bkik.hu

Pomirbeno tijelo Čongradske županije

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 0036--62-554-250/118

Faks: 0036--62-426-149

Adresa e-pošte: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Pomirbeno tijelo županije Bila

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 0036--22-510-310

Faks: 0036--22-510-312

Adresa e-pošte: fmkik@fmkik.hu

 

Pomirbeno tijelo Đursko-mošonjske-šopronske županije

Adresa: 9021 Győr, Szent István ut 10/a.

Telefon: 0036--96-520-217

Faks: 0036--96-520-218

Adresa e-pošte: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Pomirbeno tijelo Hajdu-biharske županije

Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 0036--52-500-710 

Faks: 0036--52-500-720 

Adresa e-pošte: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Pomirbeno tijelo Heveške županije

Adresa:  3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 0036--36-429-612 

Faks: 0036--36-323-615 

Adresa e-pošte: hkik@hkik.hu

 

Pomirbeno tijelo Jaziško-velikokumanske-szolnoške županije

Adresa:  5000 Szolnok, Verseghy park 8., III. kat 305-306. 

Telefon: 0036--56-510-621, 0036--20-373-2570 

Faks: 0036--56-510-628 

Adresa e-pošte: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Pomirbeno tijelo Komoransko-ostrogonske županije

Adresa:  2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 0036--34-513-027 

Faks: 0036--34-316-259 

Adresa e-pošte: bekeltetes@kemkik.hu

 

Pomirbeno tijelo Nogradske županije

Adresa: 3100 Salgotarján, Alkotmány út 9/A.

Telefon: 0036--32-520-860 

Faks: 0036--32-520-862 

Adresa e-pošte: nkik@nkik.hu

 

Pomirbeno tijelo Peštanske županije

Adresa:  1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25., IV. /2. 

Poštanska adresa: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 0036--1-269-0703

Faks: 0036--1-474-7921

Adresa e-pošte: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Pomirbeno tijelo Šomođske županije

Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefo: 0036--82-501-026 

Faks: 0036--82-501-046 

Adresa e-pošte: skik@skik.hu

 

Pomirbeno tijelo Szabolcs-szatmársko-bereške županije

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 0036--42-311-544 

Faks: 0036--42-311-750 

Adresa e-pošte: bekelteto@szabkam.hu

 

Pomirbeno tijelo Tolnanske županije

Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. kat 

Telefon: 0036--74-411-661 

Faks: 0036--74-411-456 

Adresa e-pošte: kamara@tmkik.hu

 

Pomirbeno tijelo Željezne županije

Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 0036--94-312-356 

Faks: 0036--94-316-936 

Adresa e-pošte: vmkik@vmkik.hu

 

Pomirbeno tijelo Vesprimske županije

Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. prizemlje 116. 

Telefon: 0036--88-429-008 

Faks: 0036--88-412-150

Adresa e-pošte: bekelteto@veszpremikamara.hu

Pomirbeno tijelo Zalske županije

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 0036--92-550-513 

Faks: 0036--92-550-525 

Adresa e-pošte: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Platforma za online rješavanje sporova

Europska komisija uspostavila je internetsku stranicu na kojoj se potrošači mogu registrirati, i na stranici mogu riješiti svoje sporove vezane uz online kupnje ispunjavanjem zahtjeva, izbjegavajući tako sudske parnice. Na taj način potrošači mogu ostvariti svoja prava, a da ih, na primjer, ne sprječava daljina.

 

Ako želite podnijeti žalbu u svezi proizvoda ili usluge kupljene online, ali se ne želite obratiti sudu, možete upotrijebiti platformu za online rješavanje sporova.

Na portalu vi i trgovac protiv kojeg je podnesena žalba možete zajedno odabrati tijelo za rješavanje sporova kojem će biti povjereno rješavanje žalbe.

Internetska platforma za rješavanje sporova dostupna je ovdje: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Autorska prava

Prema (1) stava 1. članka Zakona o autorskim pravima br. LXXVI. iz 1999. godine, web stranica je autorsko djelo, pa su svi njezini dijelovi zaštićeni autorskim pravima. Prema (1) stava 16. članka Zakona o autorskim pravima zabranjeno je neovlaštena uporaba grafičkih i softverskih rješenja, računalnih programa stvorenih na web stranici ili upotreba bilo koje aplikacije s kojom se web stranica ili bilo koji njezin dio mogu mijenjati. Bilo koji materijal s web stranice i njezine baze podataka, čak i uz pisanu suglasnost nositelja autorskih prava, može se preuzeti samo uz objavljivanja poveznice na web stranicu i referencu na izvor. Nositelj prava je: Balance Food Kft.

Djelomična nevaljanost, kodeks ponašanja

Ako je bilo koja klauzula OUU pravno neispravna ili nevaljana, preostale klauzule ugovora ostaju na snazi, a umjesto nevaljanog ili pogrešnog dijela primjenjivat će se odredbe mjerodavnog zakonodavstva.

Prodavatelj nema kodeks ponašanja određen prema zakonu koji zabranjuje nepoštenu komercijalnu praksu protiv potrošača.

Upravljanje sadržajem digitalnih podataka, mjere tehničke zaštite

Dostupnost poslužitelja koji pružaju podatke prikazane na web mjestu je preko 99,9% godišnje. Cjelokupni sadržaj podataka redovito se sprema, tako da se u slučaju problema može vratiti izvorni sadržaj podataka. Podaci prikazani na web mjestu pohranjuju se u MSSQL i MySQL bazama podataka. Osjetljivi podaci šifriraju se s odgovarajućom snagom, koristeći hardversku podršku ugrađenu u procesor za šifriranje.

Informacije o bitnim karakteristikama proizvoda

 

Na web stranici u opisima svakog proizvoda. pružamo informacije o bitnim svojstvima proizvoda za prodaju.

 

Ispravljanje pogrešaka pri unosu podataka - Odgovornost za točnost unesenih podataka

Tijekom narudžbe, prije dovršenja narudžbe imate mogućnost promjene podataka koje ste unijeli (klikom na gumb Natrag u pretraživaču otvara se prethodna stranica, tako da se uneseni podaci mogu ispraviti čak i ako ste već na sljedećoj stranici). Napominjemo da je vaša odgovornost osigurati točan unos podataka koje pružate jer će se proizvod naplaćivati ​​i isporučivati ​​na temelju podataka koje vi unosite. Napominjemo da pogrešno unesena adresa e-pošte ili nedostatak prostora za pohranu e-pošte mogu rezultirati nedostatkom potvrde dostave i sprječavati sklapanje ugovora.

Korištenje web stranice

Kupnja nije uvjetovana registracijom.

Odabir proizvoda

Kupac ima mogućnost odabrati ili naručiti proizvode iz web trgovine. Klikom na odabrane proizvode kupac može vidjeti detaljniji opis. U slučaju namjera kupnje klikom na „Dodaj u košaricu“ proizvod dodaje virtualnoj košarici. Klikom na ikonu košarice (koja se nalazi na vrhu stranice) pronaći će proizvode smještene u košarici, kao i trenutni ukupni iznos (bez troškova dostave). Ovdje može provjeriti ispravnost narudžbe, posebno vodeći računa o cijenama i količinama, koje se prema potrebi mogu modificirati i poboljšati. Na glavnu stranicu web trgovine možete se vratiti klikom na „Nastavi s kupnjom" na lijevoj strani stranice Košarice, dok dovršenje narudžbe možete započeti klikom na „Dalje na blagajnu" s desne strane . Klikom na „Potraži ponudu“ na stranici Košarice možete našim kolegama poslati poruku u kojoj možete potražiti jedinstvenu ponudu ako u našoj web trgovini niste pronašli pakiranje, količinu ili proizvode koji vam se sviđaju .

Slanje narudžbe

Ako smatrate da je količina proizvoda u vašoj košarici točna, provjerili ste ukupni iznos i želite kupiti proizvode, jednostavno kliknite na "Dalje na blagajnu". Zatim trebate unijeti  kontakt podatke potrebne za narudžbu. Ovdje možete birati između tri mogućnosti: ako ste već registrirani kupac, možete se klikom na „Prijava” s adresom e-pošte i lozinkom prijaviti, kao novi kupac ispunjavanjem potrebnih polja bez registracije kupovati, ili kao novi kupac također se možete registrirati. Ako se kao novi kupac želite registrirati, unesite podatke o kupnji klikom na „Prijavi se“, a zatim odabirom opcije „Registriraj se“, tako će sustav pohraniti podatke, a kod sljedeće kupnje vi ćete se trebati samo prijaviti. Zatim odaberite jedan od navedenih načina isporuke. Na popisu ćete pronaći trenutne troškove načina isporuke. Ovisno o načinu dostave, morate odabrati adresu za dostavu (u slučaju kurirske službe) ili mjesto preuzimanja na kojem možete preuzeti svoj paket.

Nakon toga trebate odabrati način plaćanja koji vam odgovara i dostaviti podatke o naplati. Imate mogućnost bankovnog prijenosa, a odabirom opcije „Bankovni prijenos (avansni bankovni prijenos)“ prikazat će se i podaci potrebni za prijenos (broj računa, naziv tvrtke, naziv banke itd.). U slučaju plaćanja bankovnom karticom, plaćanje će se izvršiti izravno na sučelju Simple Pay odmah nakon dovršenja narudžbe, a obavijest o uspješnom plaćanju primit ćete na svoju adresu e-pošte. U slučaju odabira kurirske službe ili preuzimanja na mjestima preuzimanja, također imaju mogućnost plaćanja pouzećem. Plaćanje pouzećem na mjestima osobnog preuzimanja nažalost ne možemo osigurati. Željeli bismo skrenuti pozornost naših dragih kupaca na činjenicu da pri dostavi kurirskom službom dostupno je samo gotovinsko plaćanje. U slučaju Pick up lokacije, možete platiti i gotovinom ili kreditnom karticom. Za dovršenje narudžbe kliknite na „Nastavi dovršenje narudžbe“. Ovdje, prije dovršenja narudžbe, možete pregledati narudžbu, bruto iznos koji trebate platiti zajedno s naknadom za dostavu. U polju „Napomena o narudžbi“ možete ostaviti tekstualni poruku našim kolegama ili kuriru. Narudžbu možete potvrditi klikom na „Naruči“ nakon prihvaćanja ovih OUU, Pravila oprivatnosti i u slučaju plaćanja bankovnom karticom, uvjeta plaćanja. U primitku vaše narudžbe dobit ćete potvrdu narudžbe e-poštom. U slučaju bilo kakvih pitanja, izmjena ili problema nakon dovršene narudžbe, obratite se našim kolegama što je prije moguće na adresi rendeles@balancefood.hu ili na telefon +36 30 291 21 44.

 

Sustav bodova vjernosti

Nagradit ćemo vas s 2% cijene vaše kupnje, što možete iskoristiti bilo kada tijekom kasnijih kupnji. Za pomoć naših kupaca bodovi se automatski izračunavaju i prikazuju, tako možete vidjeti koliko bodova biste dobili kupnjom datih proizvoda prije nego što kupite odabrane proizvode. Za proizvode s popustom kao i troškove isporuke se ne pripisuju bodovi vjernosti! Bodovi vjernosti pojavit će se na vašem korisničkom računu odmah nakon kupnje, ali ih možemo jamčiti samo za stvarno primljene pakete.

Zbog tehničkih uvjeta sustava bodova vjernosti, pravo na pripisivanje i iskorištavanje bodova imaju samo naši Kupci s registriranim korisničkim računima! Nakon prijave u korisnički račun, svoje bodove možete pratiti na glavnoj stranici svog profila. Na iskorištavanje svojih postojećih bodova imate mogućnost na kraju kupnje u „Blagajni“. U polje označeno u tu svrhu unesite koliko bodova želite iskoristiti tijekom kupnje, a koji će se automatski odbiti .

 

Ako niste registrirani, ali želite skupljati bodove, možete se brzo registrirati u našoj web trgovini klikom na donju poveznicu! 

Dalje na Registraciju!

Sustav bodova vjernosti se ne primjenjuje na kupce u grupi Preprodavatelja!

Hvala vam na razumijevanju!

Grupe kupaca

A vasarloi csoportos kedvezmenyek igenybevetele technikai megvalositas miatt csak regisztralt felhasznaloi fiokkal rendelkezo Vasarloink szamara lehetseges! Zbog tehničkih uvjeta ostvarivanje grupnih popusta kupaca je moguće samo za kupce s registriranim korisničkim računima!

 1. Redoviti kupac

Ako ste sa svim vašim kupnjama postigli iznos između 1.250,00 HRK i 2.500,00 HRK, bit ćete smješteni u našu kategoriju Redovitih kupaca! Naši Redoviti kupci automatski dobivaju popust od 2% na sve svoje kupnje, a mogu i nastavljati s kupljanjem bodova vjernosti! Nakon prijave na web stranicu, pored proizvoda automatski ćete vidjeti cijene s vašim popustom, tako ne trebate ništa učiniti kako biste ostvarili svoj popust!

 1. Preprodavatelj

Ako ste sa svim vašim kupnjama postigli iznos veći od 2.500,00 HRK, bit ćete smješteni u našu kategoriju Preprodavatelja! Naši Prepodavatelji automatski dobivaju popust od 3% na sve svoje kupnje! Nakon prijave na web stranicu, pored proizvoda automatski ćete vidjeti cijene s vašim popustom, tako ne trebate ništa učiniti kako biste ostvarili svoj popust!

Popusti na količinu

 

Za jednokratne kupnje od veće vrijednosti svi naši kupci dobivaju automatski popust na količinu. Popusti su dostupni i bez registracije, kao i za naše Redovite kupce i Prepodavatelje. Iznos popusta naznačen je već u „Košarici“, a kupnjom se automatski odbija nakon ukupnog iznosa!

 

Popusti:

Popust od 2% na sve kupnje između 1.250,00 HRK i 2.500,00 HRK

Popust od 3% na sve kupnje veće od 2.500,00 HRK

 

 

Dovršenje narudžbe (davanje ponude)

Ako ste sigurni da sadržaj košarice odgovara proizvodima koje namjeravate naručiti i da su vaši podaci točni, možete dovršiti narudžbu klikom na „Naruči". Informacije navedene na web stranici ne predstavljaju ponudu za sklapanje ugovora od strane Prodavatelja. U slučaju narudžbi u okviru ovih OUU se vi smatrate ponuditeljem.

Klikom na „Naruči“ izričito potvrđujete da ste dali ponudu, a vaša izjava - u slučaju potvrde Prodavatelja u skladu s ovim OUU-om - podrazumijeva obvezu plaćanja. Vaša ponuda predstavlja obvezu za vas 48 sati. Ako Prodavatelj ne potvrdi vašu ponudu u roku od 48 sati u skladu s ovim OUU, oslobađate se obveze ponude.

Obrada narudžbe, sklapanje ugovora

Bilo kada imate mogućnost predati narudžbu. Prodavatelj će vašu ponudu potvrditi e-poštom u roku od najviše jednog radnog dana nakon slanja vaše ponude. Ugovor će biti potpisan kada se e-pošta s potvrdom koju je poslao Prodavatelj postaje dostupna u vašem sustavu e-pošte.

 

Načini plaćanja

Bankovni prijenos

 

Protuvrijednost proizvoda možete isplatiti putem bankovnog prijenosa.

Podaci potrebni za prijenos:

Korisnik: Balance Food Kft.

Raiffeisen Bank Zrt.

Broj žiro računa: 12010721-01641622-00100009

U polje za obavijesti trebaju se unijeti broj narudžbe i ime naručitelja (ukoliko prijenos na izvrši naručitelj).

Plaćanje bankovnom karticom

U našoj web trgovini možete brzo i sigurno platiti bankovnom karticom putem sustava Simple Pay. Detalje toga možete pronaći u opisu plaćanja bankovnom karticom u sustavu Simple (OTP grupa). 

Plaćanje pouzećem

Ako vrijednost narudžbe želiti podmiriti pri preuzimanju paketa, odaberite „Plaćanje pouzećem“.

U slučaju načina plaćanja pouzećem, uvijek naplaćujemo trošak pouzeća čiji se iznos dodaje vrijednosti narudžbe i trošku dostave. Trošak pouzeća će se naplatiti i za besplatnu dostavu.

Trošak pouzeća: do vrijednosti narudžbe od 5.200,00 HRK trošak pouzeća je 8,00 HRK (u cijenu nije uključen PDV)

 

Napominjemo da u slučaju kućne dostave možemo jamčiti samo gotovinski način plaćanja kod Kurira, u svezi opcije plaćanja kreditnom karticom kod Kurira molimo vas da u skvakom slučaju unapijed kontaktirajte Kurira. Hvala na razumijevanju!

Plaćanje bankovnom karticom putem Simple sustava (OTP Grupa)

Sustavom Simple sustav za online plaćanje upravlja OTP Mobil Kft. OTP Mobil Kft. je član OTP Grupe.

Kupci koji prihvate uslugu mogu odabrati jednostavno i sigurno rješenje plaćanja Simple za internetske kupnje. Tada mogu izvršiti plaćanje na uobičajeni način, na sučelju Simple.

Postupak plaćanja jednak je postupku plaćanja koji banke u okviru svojih sličnih usluga. Tijekom usluge Simple, osiguravajući sigurnost vlasnika kartice, neprestano nadgleda transakcije i pruža pomoć u slučaju nepredviđenih događaja.

 

KOJI SU KORACI TRANSAKCIJE?

 1. Klikom na „Plaćanje“ doći ćete na stranicu Simple plaćanja, gdje ćete pokrenuti transakciju davanjem podataka vaše bankovne kartice.
 2. Nakon unosa podataka bankovne kartice molimo vas da provjerite točnost podataka.
 3. Obrada transkacije će se pokrenuti u bankovnim sustavima obrade.
 4. uspješnosti plaćanja dobit ćete obavijest putem e-pošte, a sustav Simple vratit će vas natrag na stranicu web trgovine.

Detaljne informacije: https://www.simple.hu/Fooldal

Načini i cijene preuzimanja paketa

Csomagküldő.hu Kft.

Adresa e-pošte primatelja: info@csomagkuldo.hu

Web stranica primatelja: csomagkuldo.hu

Cijene isporuke:

 

HR Overseas Express HD:

Paketi do 5 kg: 36,00 HRK

Paketi od 5 kg do 10 kg: 46,00 HRK

 

HR Hrvatska poštata HD:

Paketi do 5 kg: 43,00 HRK

Paketi od 5 kg do 10 kg: 53,00 HRK

 

HR DPD HD:

Paketi do 5 kg: 51,00 HRK

Paketi od 5 kg do 10 kg: 57,00 HRK

Rok izvršenja

U slučaju narudžbe, rok izvršenja je najviše 30 dana od potvrde narudžbe.

 

Zadržavanje prava, vlasnička klauzula

Ukoliko ste u prošlosti naručili proizvod i to niste preuzeli prilikom isporuke (ne uključujući slučaj kada ste ostvarili svoje pravo odustajanja) ili je proizvod bio vraćen Prodavatelju sa oznakom „nije tražno“ Prodavatelj će ispunjavanje narudžbe prodavač uvjetovati s avansnim plaćanjem troškova kupnje i dostave.

Prodavatelj može zadržati isporuku Proizvoda sve dok se ne uvjeri da je plaćanje Proizvoda uspješno izvršeno pomoću rješenja za elektroničko plaćanje (uključujući slučaj kada Kupac prenosi cijenu kupnje u valuti svoje države članice, i zbog konverzije valute, provizije i troškove banke Prodavatelj ne prima puni iznos kupoprodajne cijene i cijene isporuke). Ako cijena Proizvoda nije plaćena u cijelosti, Prodavatelj može tražiti od Kupca nadopunjavanje kupoprodajne cijene.

Prodaja u inozemstvu

Prodavatelj ne razlikuje upotrebu web stranice u Mađarskoj i izvan Mađarske unutar Europske unije. U nedostatku drugačije odredbe ovih OUU, Prodavatelj će osigurati dostavu/primanje naručenih proizvoda na teritoriju Mađarske.

Odredbe ovih OUU također se primjenjuju na kupnje izvan Mađarske, pod uvjetom da se, u skladu s odredbama odgovarajuće uredbe, Kupcem se smatra onaj potrošač koji je državljanin jedne od država članica ili ima prebivalište u jednoj od država članica, ili poduzeće sa sjedištem u državi članici koje kupuje robu ili koristi usluge unutar Europske unije isključivo za krajnju upotrebu. Potrošač je fizička osoba koja djeluje u svrhu izvan svojih komercijalnih, industrijskih, obrtničkih i profesionalnih djelatnosti.

Jezik komunikacije i kupnje je prvenstveno mađarski, Prodavatelj nije obvezan komunicirati s Kupcem na jeziku države članice Kupca.

 

Prodavatelj nije dužan poštivati ​​ izvanugovorne zahtjeve u svezi Proizvoda prema nacionalnom pravu države članice Kupca, poput etiketiranja ili specifičnih zahtjeva industrije, ili obavijestiti Kupca o tim zahtjevima.

 

Ako to Prodavatelj ne određuje drugačije, Prodavatelj će pimijeniti mađarski PDV na sve Proizvode.

 

Kupac na temelju ovih OUU ima pravo na ostaviranje svojih prava.

 

U slučaju korištenja rješenja za elektroničko plaćanje, plaćanje će se izvršiti u valuti koju je odredio Prodavatelj. 

Prodavatelj može zadržati isporuku Proizvoda sve dok se ne uvjeri da je plaćanje Proizvoda uspješno izvršeno pomoću rješenja za elektroničko plaćanje (uključujući slučaj kada Kupac prenosi cijenu kupnje u valuti svoje države članice, i zbog konverzije valute, provizije i troškove banke Prodavatelj ne prima puni iznos kupoprodajne cijene i cijene isporuke). Ako cijena Proizvoda nije plaćena u cijelosti, Prodavatelj može tražiti od Kupca nadopunjavanje kupoprodajne cijene.

U interesu isporuke Proizvoda, Prodavatelj također pruža Kupcima koji nisu iz Mađarske mogućnosti isporuke za mađarske Kupce.

Ako Kupac može tražiti isporuku Proizvoda na teritorij Mađarske ili na teritorij bilo koje druge države članice Europske unije prema ovim OUU, Kupac izvan Mađarske to također može tražiti, prema načinu isporuke navedenom u OUU .

Ako Kupac odabire osobno preuzimanje Proizvoda kod Prodavatelja prema OUU, ista mogućnost postoji i za Kupce izvan Mađarske.

U ostalim slučajevima Kupac može tražiti da na svoj trošak organizira isporuku Proizvoda u inozemstvo. Mađarski Kupci nemaju pravo na to.

Prodavatelj će izvršiti narudžbu nakon plaćanja naknade za isporuku, ako Kupac ne plati naknadu za isporuku Prodavaču ili ne riješi vlastitu isporuku do dogovorenog datuma, Prodavatelj će raskinuti ugovor i vratiti unaprijed plaćenu kupoprodajnu cijenu Kupcu.

 

Informacije za potrošače na temelju Vladine uredbe br. 45/2014. (26.II.) 

Informacije o pravu kupca na odustajanje

Prema 3. točki 1. stava 8.1. člana Građanskog zakonika potrošačem se smatra fizička osoba koja djeluje izvan djelokruga svoje profesije, samozapošljavanja ili poslovne djelatnosti, tako pravne osobe ne mogu ostvariti pravo odustajanja bez opravdanja!

Potrošač prema 20. članu Vladine uredbe br. 45/2014. (26.II.) ima pravo odustajanja bez opravdanja. Potrošač svoje pravo odustajanja

 • u slučaju kupoprodajnog ugovora proizvoda
  • pri kupoprodaji proizvoda
  • pri predaji zadnjeg proizvoda, ako u slučaju kupoprodaje više proizvoda, proizvodi se predaju u različitim terminima,

 

može ostvariti u roku od 14 dana od preuzimanja od strane potrošača ili treće osobe koja nije prijevoznik.

 

Sadržaj ovog odjeljka ne utječe na pravo potrošača da svoje pravo na odustajanje iz ovog odjeljka ostvari u razdoblju između dana sklapanja ugovora i dana preuzimanja proizvoda.

Ako je na sklapanje ugovora dao ponudu potrošač, potrošač prije sklapanja ugovora ima pravo na povlačenje ponude, čime se uklanja obveza ponude na sklapanje ugovora.

Izjava o odustajanju, pravo potrošača na odustajanje ili otkazivanje ugovora

Potrošač ta prava osigurana od 20. člana Vladine uredbe br. 45/2014. (26.II.) može ostvariti putem nedvosmislene izjave ili korištenjem obrasca izjave na web stranici.

Valjanost izjave o odustajanju potrošača

Pravo na odustajanje smatrat će se ostvarenim u roku ako potrošač pošalje izjavu u tom roku. Rok je 14 dana.

 

Potrošač mora dokazati da je iskoristio svoje pravo na odustajanje u skladu s tom odredbom.

 

Prodavatelj je dužan potvrditi izjavu potrošača o odustajanju na elektroničkom nosaču podataka po primitku.

 

Obveze Prodavatelja u slučaju potrošačevog odustajanja

Obveza Prodavatelja na povrat novca

Ako potrošač odgovarajući 22. članu Vladine uredbe br. 45/2014. (26.II.) odustaje od ugovora, Prodavatelj će mu vratiti cjelokupni iznos plaćen od strane potrošača, uključujući troškove nastale u vezi s izvedbom, tako i naknadu za isporuku, u roku od četrnaest dana od datuma saznanja o odustajanju. Napominjemo da se ova odredba ne odnosi na dodatne troškove uzrokovane odabirom načina isporuke koji nije najjeftiniji standardni način isporuke.

Način obveze Prodavatelja na povrat novca

U slučaju odustajanja ili otkazivanja odgovarajućeg 22. članu Vladine uredbe br. 45/2014. (26.II.) Prodavatelj će vratiti potrošaču isplaćeni iznos na isti način kojim je potrošač iznos isplatio. Uz izričitu suglasnost potrošača, Prodavatelj može koristiti drugi način povrata novca, ali kao rezultat toga potrošaču ne mogu biti naplaćene dodatne naknade. Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvo kašnjenje u slučaju da potrošač daje neispravan i/ili netočan broja bankovnog računa ili poštansku adresu.

Dodatni troškovi

Ako potrošač izričito odabere način isporuke koji nije najjeftiniji standardni način isporuke, Prodavatelj nije dužan vratiti dodatne troškove uzrokovane tim odabirom. U tom slučaju obvza povrata novca vrijedi samo do iznosa troškova standardnog načina isporuke.

Pravo na zadržavanje

Prodavatelj može zadržati iznos za povrat potrošaču sve dok potrošač ne vrati proizvode ili, nesumnjivo ne dokaže da ga je vratio; od te dvije opcije se uzima u obzir koja je ranije bila izvršena. Proizvode poslane pouzećem ili poštom na trošak primatelja ne preuzimamo.

 

Obveze potrošača u slučaju odustajanja ili otkazivanja

Povrat proizvoda

Ako potrošač odgovarajući 22. članu Vladine uredbe br. 45/2014. (26.II.) odustaje od ugovora, dužan je Proizvode vratiti odmah, ali najkasnije u roku od četrnaest dana od isporuke, ili ih predati Prodavatelju ili osobi ovlaštenoj od Prodavatelja. Povrat se smatra izvršenim ako potrošač vrati proizvode prije isteka roka.

Snošenje izravnih troškova vezanih uz povrat proizvoda

Potrošač snosi izravne troškove povrata proizvoda. Proizvod se mora vratiti na adresu Prodavatelja. Ako nakon početka izvedbe potrošač raskine ugovor o pružanju usluga sklopljen između stranaka na daljinu ili izvan poslovnog prostora, dužan je tvrtki platiti naknadu proporcionalnu usluzi obavljenoj do datuma njegovog raskida. Iznos koji potrošač treba proporcionalno platiti utvrđuje se na temelju ukupnog iznosa uvećanog sa porezom predviđenog ugovorom. Ako potrošač dokaže da je ukupno utvrđeni iznos prekomjerno visok, proporcionalan iznos izračunava se na temelju tržišne vrijednosti pruženih usluga do datuma raskida ugovora. Molimo vas uzmete u obzir da proizvode poslane pouzećem ili poštom na trošak primatelja ne preuzimamo.

Odgovornost potrošača za gubitak vrijednosti

Potrošač je odgovoran za gubitak vrijednosti koji je posljedica uporabe proizvoda koji prelazi upotrebu koja je potrebna za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda.

Pravo odustajanja se ne može ostvariti u sljedećim slučajevima

Prodavatelj izrazito poziva vašu pozornost da svoje pravo na odustajanje ne možete ostvariti u sljedećim slučajevima iz (1) stava 29. člana Vladine uredbe br. 45/2014. (26.II.):

 

 1. u slučaju ugovora o pružanju usluge, nakon izvršenja usluge, ako je tvrtka započela izvedbu uz izričitu prethodnu suglasnost potrošača i potrošač je priznao da nakon izvođenja usluge će izgubiti svoje pravo na otkazivanje;

 

 1. u slučaju proizvoda ili usluge čija cijena/naknada ovisi o kolebljivanju novčanog tržišta, što se može dogoditi i tijekom perioda za ostvarivanje prava na otkazivanje i što je izvan utjecaja prodavatelja;

 

 1. u slučaju ne unaprijed proizvedenog proizvoda koji je proizveden na temelju uputa ili izričitog zahtjeva potrošača, ili u slučaju proizvoda koji je jasno prilagođen potrošaču; 
 2. u slučaju kvarljivog ili kratkotrajnog proizvoda; 
 3. u slučaju proizvoda sa zatvorenom ambalažom koji se iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ne može vratiti nakon otvaranja;
 4. u slučaju proizvoda koji se po svojoj prirodi nerazdvojno pomiješa s drugim proizvodima nakon isporuke;
 5. u slučaju alkoholnog pića čija stvarna vrijednost ovisi o tržišnim fluktuacijama na koje tvrtka ne može utjecati i o cijeni su ugovorne strane dogovorile u vrijeme sklapanja ugovora, ali izvršenje ugovora se dešava samo trideset dana nakon toga;
 6. u slučaju poslovnog ugovora s kojim se tvrtka obratila prema potrošaču izričito u svrhu obavljanja hitnih radova popravka ili održavanja;
 7. u slučaju zvučnog ili video zapisa zatvorene ambalaže, ili kupoprodaje primjerka računalnog softvera, ako je potrošač otvorio ambalažu nakon isporuke;
 8. u slučaju novina, mjesečnih i periodičnih publikacija, osim ugovora za pretplatu;
 9. u slučaju ugovora skopljenih na javnoj aukciji;
 10. s izuzetkom ugovora o pružanju usluga stanovanja, u slučaju ugovora o pružanju usluga koji se odnosi na pružanje smještaja, prijevoza, iznajmljivanja automobila, ugostiteljstva ili slobodnih aktivnosti, ako su u ugovoru utvrđeni datum ili rok izvedbe;
 11. u slučaju sadržaja digitalnih podataka na nefizičkim medijima, ako je tvrtka započela izvedbu uz izričitu prethodnu suglasnost potrošača i potrošač je priznao da nakon izvođenja usluge će izgubiti svoje pravo na otkazivanje.

 

Implicitno jamstvo, jamstvo za proizvod, jamstvo

Ovaj odjeljak Informacije za potrošače je po ovlaštenju (3) stava 9. člana Vladine uredbe br. 45/2014. (26.II.) izrađen primjenjivanjem Priloga 3. Vladine uredbe br. 45/2014. (26.II.).

 

Implicitno jamstvo

U kojim slučajevima možete ostvariti svoje implicitno jamstvo?

Prema Građanskom zakoniku u slučaju neispravnog izvršenja od strane Prodavatelja vi možete ostvariti vaše pravo implicitnog jamstva.

Koja su vaša prava na temelju vašeg zahtjeva za implicitnim jamstvom?

Po vašem odabiru možete podnijeti sljedeće zahtjeve  za implicitnim jamstvom:

Možete zatražiti popravak ili zamjenu osim ako je nemoguće udovoljiti vašem zahtjevu ili ako bi njegovo udovoljavanje Prodavatelju značilo neproporcionalne dodatne troškove u odnosu na zahtjeve drugih. Ako niste tražili popravak ili zamjenu ili nisu ih mogli tražiti, možete zahtijevati proporcionalno smanjenje protuusluge, na trošak Prodavatelja popraviti proizvod sami ili ga dati drugome da ga popravi, ili – u krajnjem slučaju – možete odustati od ugovora.

Svoje odabrano implicitno jamstvo možete zamjeniti s drugim, ali ćete vi snositi troškove zamjene, izuzev ako je to bilo opravdano ili je na to dao razlog Prodavatelj.

U kojem roku možete ostvariti  zahtjev za implicitnim jamstvom?

Kvar ste dužni prijaviti odmah nakon otkrivanja, ali najkasnije u roku od dva mjeseca od otkrivanja nedostatka. Istodobno, upozoravamo vas da nakon dvogodišnjeg roka zastare od datuma izvršenja ugovora više ne možete ostvariti svoje pravo impicitnog jamstva.

Ako je predmet ugovora između potrošača i tvrtke rabljeni predmet, stranke se mogu dogovoriti o kraćem vremenu zastare; ali ni u ovom se slučaju ne može primijeniti rok zastare manji od godinu dana.

Protiv koga možete ostvariti  zahtjev za implicitnim jamstvom?

Svoj zahtjev za implicitnim jamstvom možete ostvariti  protiv Prodavatelja.

 

Koji su ostali uvjeti ostvarenja  zahtjeva za implicitnim jamstvom?

U roku od šest mjeseci od izvršenja osim prijave kvara ne postoji nijedan drugi uvjet za ostavrivanje prava na jamstvo ako potvrdite da je proizvode ili usluge pružio Prodavatelj. Međutim, nakon šest mjeseci od datuma izvršenja, dužni ste dokazati da je kvar koji ste otkrili već bio prisutan u vrijeme izvršenja.

U slučaju rabljenih proizvoda, jamstvo i/ili jamstvena prava uglavnom se razlikuju od važećih pravila. U slučaju korištenih proizvoda možemo govoriti i o neispravnom izvršenju, ali moramo uzeti u obzir okolnosti na temelju kojih bi Kupac mogao računati na pojavu određenih nedostataka. Zahvaljujući starenju naime pojava određenih nedostataka je sve češća, što znači da se ne može pretpostaviti da rabljeni proizvod može imati istu kvalitetu kao novo kupljeni proizvod. Na temelju toga Kupac može ostvariti svoja jamstvena prava samo u slučaju nedostataka koji prelaze nedostatke koji proizlaze iz rabljenosti. Ako je rabljeni proizvod neispravan i Kupac, koji se smatra Potrošačem je o tome obaviješten u trenutku kupnje, Uslugodavac nije odgovoran za te poznate nedostatke.

Jamstvo za proizvod

U kojim slučajevima možete ostvariti svoje jamstvo za proizvod?

U slučaju neispravnosti pokretne stvari (proizvoda) vi - prema vašem odabiru - možete ostvariti pravo implicitnog jamstva ili jamstvo za proizvod.

Koja su vaša prava na temelju vašeg zahtjeva za jamstvom za proizvod?

U okviru zahtjeva za jamstvom za proizvod možete tražiti isključivo popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda.

U kojem se slučaju proizvod smatra neispravnim?

Proizvod je neispravnan ako ne udovoljava zahtjevima kakvoće na snazi ​​u trenutku stavljanja na tržište ili ako nema karakteristike koje je opisao proizvođač.

U kojem roku možete ostvariti  zahtjev za jamstvom za proizvod?

Možete zatražiti jamstvo za proizvod u roku od dvije godine nakon što ih je proizvođač pustio na tržište. Po isteku ovog razdoblja izgubit ćete ovo pravo.

 

Protiv koga možete ostvariti  zahtjev za jamstvom za proizvod?

Zahtjev za jamstvom za proizvod možete podnijeti samo protiv proizvođača ili distributera pokretnog predmeta. U slučaju zahtjeva za jamstvom za proizvod vi morate dokazati nedostatke proizvoda.

U kojim slučajevima se proizvođač (distributer) oslobađa svojih obveza jamstva za proizvod?

Proizvođač (distributer) oslobađa se svojih obveza jamstva za proizvod samo ako može dokazati da:

 • proizvod nije proizvodio ili pustio na tržište u okviru svojih poslovnih aktivnosti, ili
 • kvar nije bio prepoznatljiv u trenutku stavljanja na tržište u skladu sa znanstvenim i tehničkim saznanjima, ili
 • kvar proizvoda proizlazi iz primjene zakona ili obveznih propisa.

Proizvođač (distributer) je za oslobasanja dužan dokazati samo jedan od gore navedenih razloga.

Upozoravamo vas da zbog iste neispravnosti ne možete istrovremeno, paralelno ostvariti pravo implicitnog jamstva i pravo jamstva za proizvod. Naime, u slučaju uspješnog ostvarivanja zahtjeva za jamstvom za proizvod, možete ostvariti svoje pravo protiv proizvosača na zamjenjeni proizvod ili njegov popravljeni dio.

Jamstvo

U kojim slučajevima možete ostvariti svoje jamstvo?

Na temelju Vladine uredbe o obveznom jamstvu za trajnu robu široke potrošnje br. 151/2003. (22.IX.) Prodavatelj je dužan dati jamstvo u slučaju prodaje trajne robe široke potrošnje (npr. tehničkih proizvoda, alata, strojeva) navedenih u Prilogu 1. Uredbe, kao i njihove dodatne opreme i dijelova u okviru tamo definiranog opsega (u daljnjem tekstu - u ovom odjeljku -: trajna roba).

Na osnovu jamstva koja prava imate i to u kojem roku?

Jamstvena prava

Na temelju Vladine uredbe br. 151/2003. (22.IX.) Kupac u slučajevima popravka i u slučajevima navedenim o točki „Pravila upravljanja jamstvenim zahjtevima“  svoje jamstveno pravo protiv Prodavatelja može ostvariti putem zahtjeva za zamjenom proizvoda ili povratom novca.

 

Kupac na temelju svog odabira svoj jamstveni zahtjev može ostvariti na sjedištu  ili u bilo kojoj podružniciili poslovno prostoru Prodavatalje, ili direktno u servisima navedenim na jamstvenom listu.

 

Rok ostvarivanja

Jamstveni zahtjev se može ostvariti u jamstvenom razdoblju, koji je prema Vladinoj uredbi br. 151/2003. (22.IX.):

 1. u slučaju kupoprodajne cijene veće od 10.000,00 HUF, ali manje od 100.000,00 HUF godinu dana,
 2. u slučaju kupoprodajne cijene veće od 2043,32 HRK, ali manje od 5108,30 HRK
  dvije godine,
 3. u slučaju kupoprodajne cijene veće od 5108,30HRK tri godine.

Nepoštivanje ovih rokova rezultirat će gubitkom prava, međutim, u slučaju popravka trajne robe, razdoblje jamstva produžit će se od datuma isporuke na popravak do vremena tijekom kojeg Kupac nije mogao koristiti trajnu robu kao namijenjenu zbog neispravnosti.

Razdoblje jamstva započinje kada se trajna roba isporučuje Kupcu ili, ako stavljanje u pogon provodi Prodavatelj ili njegov zastupnik, započinje na dan stavljanja u pogon.

Ako Kupac trajnu robu stavlja u pogon nakon više od šest mjeseci od datuma isporuke, datum početka jamstvenog roka je dan isporuke trajne robe.

Pravila upravljanja jamstvenim zahjtevima

Tijekom upravljanja popravkom, Prodavatelj mora nastojati izvršiti popravak u roku od 15 dana. Dodijeljen vremenski rok za popravak počinje preuzimanjem trajne robe.

Ako trajanje popravka ili zamjene prelazi 15 dana, Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca o očekivanom trajanju popravka ili zamjene.

Ako Prodavatelj prvi prvom popravku trajne robe tijekom jamstvenog razdoblja uspostavlja da se trajna roba ne može popraviti, Prodavatelj je dužan – ako to Kupac ne određuje drugačije - zamijeniti trajnu robu u roku od osam dana. Ako trajnu robu nije moguće zamijeniti, Prodavatelj je dužan u roku od osam dana vratiti Kupcu kupoprodajnu cijenu naznačenu na računu ili fakturi koja dokazuje isplatu protuvrijednosti proizvoda, koja je bila fakturirana na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Prihvaćajući OUU, Kupac se slaže da mu se podaci mogu poslati elektroničkim putem ili na drugi način prikladan za potvrdu primitka od kupca.

Ako Prodavatelj nije u stanju popraviti trujnu robu u roku od 30 dana:

 • ako se Kupac s tim složio, njezin popravak može biti završen u kasnijem roku, ili
 • ako se Kupac nije složio s popravkom u kasnijem roku ili o tome nije dao izjavu, trajna roba mora se zamijeniti u roku od osam dana od neuspješnog tridesetodnevnog roka, ili
 • ako se Kupac nije složio s popravkom u kasnijem roku ili o tome nije dao izjavu, ali trajnu robu nije moguće zamijeniti, u roku od osam dana od neuspješnog tridesetodnevnog roka treba mu se vratiti prodajna cijena naznačena na fakturi ili računu trajne robe.

Ako se trajna roba po 4. put pokvari, Kupac ima pravo:

 • podnijeti zahtjev za popravkom Prodavatelju, ili
 • umjesto zahtjeva za popravkom na temelju b) točke (2) stava 6:159 člana Zakona o Građanskom zakoniku br. V. od 2013. godine tražiti proporcionalno sniženje cijene od Prodavatelja, ili
 • umjesto zahtjeva za popravkom na temelju b) točke (2) stava 6:159 člana Zakona o Građanskom zakoniku br. V. od 2013. godine popraviti ili dati na popravak trajnu robu, na trošak Prodavatelja, ili
 • ako Kupac ne ostvari ova prava (popravak, sniženje cijene, davanja na popravak na trošak Prodavatelja) ili o tome ne daje izjavu, trajna roba mora se zamijeniti u roku od osam dana, ili ako zamjena trajne robe nije moguće, treba mu se vratiti prodajna cijena naznačena na fakturi ili računu trajne robe.

Iznimke

Propisi iz točke „Pravila upravljanja jamstvenim zahjtevima“ se ne odnose na električne bicikle, električne romobile, quadove, bicikle s pomoćnim motorom, motocikle, osobne automobile, kamp kućice, kuće na točkovima, kamp kućice sa prikolicama, prikolice i motorizirana vodena vozila.

Međutim, čak i u slučaju ovih proizvoda, Prodavatelj mora nastojati izvršiti popravak u roku od 15 dana.

 

Ako trajanje popravka ili zamjene prelazi 15 dana, Prodavatelj je dužan obavijestiti Kupca o očekivanom trajanju popravka ili zamjene.

 

U kakvom je odnosu jamstveno pravo sa ostalim garancijalnim pravima?

Jamstvo se ostvaruje pored ostalih garancijalnih prava (implicitno jamstvo, jamstvo za proizvod). Osnovna razlika između osnovnih jamstvenih (garancijalnih) prava i jamstva je da je u slučaju jamstva teret dokazivanja povoljniji za potrošača. 

Prema Vladinoj uredbi br. 151/2003 fiksno vezane trajne robe ili trajne robe koje su teže od 10 kg i ne mogu se prevoziti javnim prijevozom kao ručna prtljaga, a obuhvaćene  su jamstvom,  – izuzev vozila – se trebaju popraviti na mjestu pogona. Ako popravak nije moguće izvoditi na mjestu pogona, za demontiranje i montiranje, za prijevoz i povratak će se pobrinuti tvrtka, ili servis, u slučaju zahtjeva za popravkom direkno podnijetog u servisu.

Obveza Prodavatelja ne smije, tijekom trajanja obveznog jamstva, sadržavati uvjete za potrošača koji su nepovoljniji od prava zajamčenih pravilima obveznog jamstva. Nakon toga međutim, uvjeti dobrovoljnog jamstva se mogu slobodno uspostavljati, ali jamstvo ni u ovom slučaju ne smije utjecati na prava potrošača zajamčenih pravilima, među ostalima pravo na impicitno jamstvo.

Zahtjev za zamjenom u roku od 3 radnog dana

Pravo na zamjenu u roku od tri radnog dana je na snazi i u slučaju prodaje preko web stranice. Pravo na zamjenu u roku od tri radnog dana se može ostvariti kodtrajnih roba određenih Vadinom uredbom br. 151/2003. (22.IX. ), prema kojoj, ako netko ostvaruje pravo na zamjenu u roku od tri radnog dana, Prodavatelj treba smatrati kao da je Proizvod već u trenutku prodaje bio neispravan i treba zamijeniti proizvod.

Kada se Prodavatelj oslobađa obveze jamstva?

Obveze jamstva se Prodavatelj oslobasa samo ako dokaže da je razlog neispravnosti nastao nakon izvršenja.

Upozoravamo vas da zbog iste neispravnosti ne možete istrovremeno, paralelno ostvariti pravo implicitnog jamstva i pravo jamstva za proizvod, ali u ostalim slučajevima vaša jamstvena prava su na snazi bez obzira na ostala garancijalna prava.

 

Pravila o privatnosti
Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti

Datum odobrenja: 01-01-2021

Upravitelj podataka

Ime: Balance Food Kft.

Sjedište: 2182 Domony, hrsz. 4201

Poštanska adresa, rješavanje žalbi: 2182 Domony hrsz.

E-pošta: rendeles@balancefood.hu 

Telefon: 0036 30 2912 144 

Web stranica: http://www.balancefood.hu

 

Web hosting tvrtka

Ime: Unas Online Kft.

Poštanska adresa: 9400 Sopron, Kőszeg út 14.

E-pošta: unas@unas.hu 

Telefon: 0036 99 200 200

Opis upravljanja podacima izvedenih tijekom rada web trgovine

Informacije o upotrebi kolačića

Što su kolačići?

Upravitelj podataka koristi takozvane kolačiće prilikom posjeta web mjestu. Kolačići su paketi informacija koji sastoje od slova i brojeva, koje naša web stranica šalje vašem pretraživaču radi spremanja određenih postavki i olakšavanja upotrebe naše web stranice. Kolačići također pridonose prikupljanju nekih relevantnih statističkih podataka o našim posjetiteljima.

Neki od kolačića ne sadrže nikakve osobne podatke i nisu prikladne za identificiranje pojedinog korisnika, ali jedan dio njih sadrži jedinstveni identifikator - tajni, nasumično generirani niz brojeva - koji vaš uređaj pohranjuje, osiguravajući tako vaše identificiranje. Vrijeme rada svakog kolačića (cookie) sadrži opis svakog kolačića (cookie).

Pravni opseg i pravna osnova kolačića:

Pravna osnova upravljanja podacima je, na osnovi a) točke (1) stava 6. člana Uredbe, Vaš pristanak.

Glavne značajke kolačića koje web stranica koristi su:

Kolačići koji su strogo neophodni za rad: Ovi su kolačići neophodni za upotrebu web stranice i omogućuju upotrebu osnovnih funkcija web stranice. Bez njih vam mnoge funkcije web stranice neće biti dostupne. Rok trajanja ovih vrsta kolačića ograničeno je na trajanje sesije.

Kolačići za poboljšanje korisničkog iskustva: Ovi kolačići prikupljaju informacije o korisnikovom korištenju web stranica, na primjer da koje stranice posjećuje najčešće ili koje poruke o pogrešci prima od web stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja, odnosno rade s potpuno općenitim, anonimnim podacima. Podaci dobiveni na temelju njih koriste se za poboljšanje performansi web stranica. Rok trajanja ovih vrsta kolačića ograničeno je na trajanje sesije.

 

employee_login_last_email: Pohranjuje e-mail adresu do zatvaranja pretraživača.

 

Ealrm, ealem, ealpw: Osigurava trajnu prijavu. Rok trajanja: 180 dana.

 

come_from: Preusmjerava prijavu. Rok trajanja: 10 minuta.

 

predictionio: Kolačić za identificiranje korisnika za preporuku personaliziranih oglasa. Rok trajanja: 3 mjeseca.

currency: Pohranjuje valutu kupca. Rok trajanja: 30 dana. 

Google Analytics kolačići: Google Analytics je Googleov analitički alat koji pomaže vlasnicima web stranica i aplikacija da dobiju precizniju sliku o aktivnostima svojih posjetitelja. Usluga može koristiti kolačiće za prikupljanje podataka i izvješćivanje o korištenju web stranice Googleu, bez pojedinog identificiranja posjetitelja. Glavni kolačić koji koristi Google Analytics je kolačić ״__ ga ”. Osim izvještaja izrađenih na bazi statističkih podataka o pojjećivanju web stranica, Google Analytics, zajedno s nekim gore opisanim reklamnim kolačićima, također se može koristiti za prikazivanje relevantnijih oglasa u Googleovim proizvodima (poput Google pretraživanja) i na cijelom webu.

 

Kolačići koji su strogo neophodni za rad: Ovi su kolačići neophodni za upotrebu web stranice i omogućuju upotrebu osnovnih funkcija web stranice. Bez njih vam mnoge funkcije web stranice neće biti dostupne. Rok trajanjea ovih vrsta kolačića ograničeno je na trajanje sesije.

Kolačići za poboljšanje korisničkog iskustva: Ovi kolačići prikupljaju informacije o korisnikovom korištenju web stranica, na primjer da koje stranice posjećuje najčešće ili koje poruke o pogrešci prima od web stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja, odnosno rade s potpuno općenitim, anonimnim podacima. Podaci dobiveni na temelju njih koriste se za poboljšanje performansi web stranica. Rok trajanja ovih vrsta kolačića ograničeno je na trajanje sesije.

Sesijski kolačići: Ovi kolačići pohranjuju lokaciju posjetitelja, jezik pretraživača, valutu plaćanja. Rok trajanja: do zatvaranja pretraživača ili najviše 2 sata.

Referer kolačići: Pohranjuju, sa koje vanjske stranice je posjetitelj stigao na web stranicu. Rok trajanja: do zatvaranja pretraživača.

Kolačić  zadnje pregledanog proizvoda: Pohranjuje proizvod, koji je posjetitelj zadnji put pogledao. Rok trajanja: 60 dana.

Kolačić  zadnje pregledane kategorije: Pohranjuje kategoriju, koju je posjetitelj zadnji put pogledao. Rok trajanja: 60 dana.

Kolačić preporučenih proizvoda: Funkcija "Preporuči prijatelju" pohranjuje popis preporučenih proizvoda. Rok trajanja: 60 dana.

Mobilna verzija, dizajnerski kolačić: otkriva upotrijebljeni uređaj posjetitelja i prebacuje se na puni prikaz na mobitelu. Rok trajanja: 365 dana.

Kolačić o prihvatanju kolačić: Kada dođete na web stranicu, prihvaćate izjavu o pohrani kolačića u prozoru upozorenja. Rok trajanja: 365 dana.

Kolačić košarice: Pohranjuje proizvode smještene u košaricu. Rok trajanja: 365 dana.

Kolačić pametne ponude: Pohranjuje uvjete prikazivanja pametnih ponuda (npr. je li posjetitelj već bio na web stranici, ima li narudžbu). Rok trajanja: 30 dana.

 

Kolačić #2 odjave: Prema opciji #2 nakon 90 dana odjavljuje posjetitelja sa stranice. Rok trajanja: 90 dana.

Kolačić za identificiranje backenda: Identifikator backend servera web sranice. Rok trajanja: do zatvaranja pretraživača.

 

employee_login_last_email: Pohranjuje e-mail adresu do zatvaranja pretraživača.

 

Ealrm, ealem, ealpw: Osigurava trajnu prijavu. Rok trajanja: 180 dana.

 

come_from: Preusmjerava prijavu. Rok trajanja: 10 minuta.

 

predictionio: Kolačić za identificiranje korisnika za preporuku personaliziranih oglasa. Rok trajanja: 3 mjeseca.

currency: Pohranjuje valutu kupca. Rok trajanja: 30 dana. 

Facebook pixel (Facebook kolačić): Facebook pixel je kod koji web stranici omogućuje izradu izvještaja o konverzijama, sastavljanje ciljane publike, a vlasnik web stranice dobiva detaljne analitičke podatke o korištenju web stranice posjetitelja. Uz pomoć Facebook pixela, posjetiteljima web stranice se mogu prikazati personalizirane ponude i oglase na Facebooku. Politiku privatnosti Facebooka možete pročitati ovdje: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ako ne prihvatite upotrebu kolačića, određene funkcije neće vam biti dostupne. Više informacija o brisanju kolačića možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Podaci obrađeni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora

U interesu sklapanja i izvršenja ugovora, može se dogoditi nekoliko slučajeva upravljanja podacima. Obavještavamo vas da će se obrada podataka koja se odnosi na postupanje u svezi žalbii jamstvenih zahtjeva izvršiti samo ako ostvarite jedno od ovih prava.

Ako ne kupujete putem web trgovine, samo posjetite web trgovina, na vas se odnose informacije opisane kod uravljanja podacima u marketinške svrhe, ukoliko dajete svoj pristanak u marketinške svrhe.

O upravljanju podacima u  svrhu sklapanja i izvršenja ugovora detaljnije:

Kontaktiranje

Ako postavite svoja pitanja u svezi nekog proizvoda na pr. putem e-pošte, obrasca za kontaktiranje i preko telefona.

Prijašnje kontaktiranje nije obavezno, i bez toga možete bilo kada predati narudžbu u web trgovini.

 

Podaci kojima se upravlja

Podaci koje ste dali tijekom kontaktiranja.

Trajanje upravljanja podacima

Podacima upravljamo samo do završetka kontaktiranja.

Pravna osnova upravljanja podacima

Vaš dobrovoljni pristanak koji dajete prilikom kontaktiranja Upravitelju podacima [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

Registracija na web stranici

Pohranjivanjem podataka pruženih tijekom registracije, Upravitelj podacima može pružiti prikladniju uslugu (npr. podaci subjekta podataka ne moraju se ponovno unositi prilikom ponovne kupnje). Registracija nije uvjet sklapanja ugovora.

Podaci kojima se upravlja

Tijekom upravljanja podacima Upravitelj podacima upravlja vašim imenom, adresom, brojem telefona, adresom e-pošte, karakteristikama kupljenih proizvoda i vremenom kupnje.

Trajanje upravljanja podacima

Do povlačenja vašeg pristanka.

Pravna osnova upravljanja podacima

Vaš dobrovoljni pristanak koji dajete prilikom registracije Upravitelju podacima [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

Obrada narudžbe

Aktivnosti upravljanja podacima potrebni u svrhu izvršenja ugovora tijekom obrade narudžbi.

Podaci kojima se upravlja

Tijekom upravljanja podacima Upravitelj podacima upravlja vašim imenom, adresom, brojem telefona, adresom e-pošte, karakteristikama kupljenih proizvoda, brojem narudžbe i vremenom kupnje.

 

Ukoliko ste predali naružbu u web trgovini, davanje podataka i upravljanje podacima je neophodno za izvršenje ugovora.

Trajanje upravljanja podacima

Podaci se obrađuju 5 godina prema građanskopravnom roku zastare.

Pravna osnova upravljanja podacima

Izvršenje ugovora [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

Fakturiranje

Postupak upravljanja podacima odvija se radi izdavanja računa u skladu sa zakonom i ispunjavanja obveze sačuvanja računovodstvenih evidencija. Na osnovi (1)-(2) stava 169. člana Zakona o računovodstvu tvrtke moraju sačuvati računovodstvene evidencije koje izravno i neizravno potkrijepljuju računovodstvene bilance.

 

Podaci kojima se upravlja

Ime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona.

Trajanje upravljanja podacima

Izdavane fakture se prema (2) stavu 169. člana Zakona o računovodstvu trebaju sačuvati  8 godina.

Pravna osnova upravljanja podacima

Prema (1) stavu 159. člana Zakona o porezu na dodanu vrijednost br. CXXVII iz 2007. godine, izdavanje fakture je obavezno i prema (2) stavu 169. člana Zakona o računovodstvu br. C iz 2000. godine, treba se sačuvati 8 godina [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

Upravljanje podacima vezano za isporuku robe 

Postupak upravljanja podacima odvija se u svrhu dostave naručenih proizvoda.

Podaci kojima se upravlja

Ime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona.

Trajanje upravljanja podacima

Upravitelj podacima upravlja podacima do dostavljanja naručenih proizvoda.

Pravna osnova upravljanja podacima

Izvršenje ugovora [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

Primatelji i obraditelji podataka upravljanja podacima u svezi isporuke robe

Naziv primatelja: Csomagküldő.hu Kft.

Sjedište primatelja: 1031 Vízimolnár utca 10 6/54.

Broj telefona primatelja: +36 1 400 88 06

Adresa e-pošte primatelja: info@csomagkuldo.hu

Web stranica primatelja: csomagkuldo.hu

 

Kurirska služba sudjeluje u isporuci naručene robe na temelju ugovora s Upraviteljem podataka. Kurirska služba upravlja primljenim osobnim podacima u skladu pravila o privatnosti dostupnih na njihovoj web stranici.

 

Upravljanje jamstvenim i garancijalnim zahtjevima

U slučaju upravljanja jamstvenim i garancijalnim zahtjevima trebamo postupati u slkadu s Uredbom Ministarstva gospodarstva br. 19/2014. (29.IV.), koja određuje i način upravljanja tim zahtjevima.

Podaci kojima se upravlja

U slučaju upravljanja jamstvenim i garancijalnim zahtjevima trebamo postupati u slkadu s Uredbom Ministarstva gospodarstva br. 19/2014. (29.IV.).

Na osnovi Uredbe dužni smo sastaviti zapisnik o prijavljenim jamstvenim i garancijalnim zahtjevima, koji sadrži:

 1. vaše ime, adresu i izjavu da pristajete na obradu vaših podataka zabilježenih u zapisniku kako je predviđeno Uredbom,
 2. naziv i cijenu prodane robe, koja je bila prodana na osnovu ugovora između vas i nas,
 3. datum izvršenja ugovora,
 4. vrijeme prijave pogreške,
 5. opis pogreške,
 6. način pomirenja  jamstvenog ili garancijalnog zahtjeva ili razlozi za odbijanje prava koji se želi ostvariti.

Ako preuzimamo kupljenu robu od vas, o tome smo dužni izdati potvrdu o primitku, koja treba sadržati:

 1. vaše ime i adresu,
 2. podatke za identificiranje proizvoda,
 3. vrijeme preuzimanje proizvoda, odnosno
 4. vrijeme kada vi možete pruzeti oporavljeni proizvod.

Trajanje upravljanja podacima

Tvrtka je dužna sačuvati zapisnike o jamstvenim i garancijalnim zahtjevima 3 godine, i te na molbu kontrolnog tijela pokazati. 

Pravna osnova upravljanja podacima

Pravna osnova je odgovaranje pravnim obavezama iz 1. stava 4. člana i 1. stava 6. člana Uredbom Ministarstva gospodarstva br. 19/2014. (29.IV.) [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

Rješavanje ostalih žalbi u svezi zaštite potrošača

Postupak upravljanja podacima se provodi u svrhu upravljanja žalbi u svezi zaštite potrošača. Ukoliko nem se obratite sa žalbom, davanje podataka i upravljanje njima je neophodno.

 

Podaci kojima se upravlja

Ime, broj telefona i adresa e-pošte kupca i sadržaj žalbe.

 

Trajanje upravljanja podacima

Garancijalne žalbe na osnovi Zakona o zaštiti potrošača sačuvamo na 5 godina.

Pravna osnova upravljanja podacima

Da li nam se obratite sa vašom žalbom, to je vaša slobodna odluka, ali ako se obratite, na osnovi 7. stava 17/A  člana Zakona o zaštiti potrošača žalbu smo dužni sačuvati  na 5 godina [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

Podaci upravljeni u svezi dokazivosti pristanka

Prilikom registracije, predaju narudžbi i pretplate na bilten informatički sustav pohranjuje informatičke podatke vezane uz pristanak, u svrhu kasnijeg mogućeg dokazivanja.

Podaci kojima se upravlja

Datum pristanka i IP adresa subjekta podataka.

Trajanje upravljanja podacima

Zbog zakonskih zahtjeva, pristanak je potrebno dokazati u kasnijoj fazi, tako se podaci čuvaju do roka zastare nakon  prestanka upravljanja podacima.

 

Pravna osnova upravljanja podacima

Ovu obvezu propisuje (1) stav 7. člana Uredbe [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

 

Upravljanje podacima u marketinške svrhe

Upravljanje podacima vezano uz slanje biltena

Podaci kojima se upravlja

Ime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona.

 

Trajanje upravljanja podacima

Do povučenja pristanka subjekta podataka.

 

Pravna osnova upravljanja podacima

Vaš dobrovoljni pristanak koji dajete prilikom pretplate na bilten Upravitelju podacima [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

Upravljanje podacima vezano uz slanje i prikazivanje personaliziranih reklama 

Podaci kojima se upravlja

Ime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona.

 

Trajanje upravljanja podacima

Do povučenja pristanka subjekta podataka.

 

Pravna osnova upravljanja podacima

Vaš posebni dobrovoljni pristanak koji dajete prilikom prikupljanja podataka Upravitelju podacima [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

 

 

Remarketing

Upravljanje podacima kao aktivnost remaketinga ostvaruje se uz pomoć kolačića.

 

Podaci kojima se upravlja

Podaci kojima upravljaju kolačići navedeni u informacijama o kolačićima.

 

Trajanje upravljanja podacima

Razdoblje pohrane podataka datog kolačića, više informacija dostupno je ovdje:

Podaci o Googleovim kolačićima: 

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Podaci o Google Analitycsovim kolačićima: https://developers.google.com/analvtics/devguides/collection/analvticsis/cookie-usage?hl=hu

Podaci o Facebookovim kolačićima:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entrv product=ad settings screen

Pravna osnova upravljanja podacima

Vaš dobrovoljni pristanak koji dajete prilikom korištenja web stranice Upravitelju podacima [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

 

Nagradna igra

Postupak upravljanja podacima odvija se u interesu ostvarenja nagradne igre.

 

Podaci kojima se upravlja

Ime, adresa e-pošte, broj telefona.

 

Trajanje upravljanja podacima

Podaci će se izbrisati nakon zatvaranja nagradne igre, osim podataka dobitnika, koje je Upravitelj podataka dužan čuvati 8 godina na temelju Zakona o računovodstvu.

 

Pravna osnova upravljanja podacima

Vaš dobrovoljni pristanak koji dajete prilikom korištenja web stranice Upravitelju podacima [upravljanje podacima prema a) točki (1) stava 6. člana Uredbe].

 

Automatizirano donošenje odluka 

PRIMJER

Automatizirano donošenje odluka 

Svrha automatiziranog donošenja odluka je potpisivanje i izvršenje ugovora između subjekta podataka i Upravitelja podacima. Rezultate automatiziranog donošenja odluka provjerava osoblje Upravitelja podacima. Subjekt podataka ima pravo u svezi automatiziranog donošenja odluka od Upravitelja podacima zatražiti ljudsku intervenciju, izraziti svoje mišljenje ili podnijeti prigovor protiv odluke. Upravitelj podacima se služi automatiziranim donošenjem odluka u sljedećim slučajevima:

Popust redocnim kupcima - primijenjena logika: - posljedice za subjekta podataka:

Kod kupona - primijenjena logika: - posljedice za subjekta podataka:

Kalkulator troškova dostave na temelju težine - primijenjena logika: - posljedice za subjekta podataka:

Kalkulator troškova dostave na temelju vrijednosti - primijenjena logika: - posljedice za subjekta podataka:

 

Ostala upravljanja podacima

Ako Upravitelj podacima namjerava izvršiti daljnje upravljanje podacima, pružit će prethodne informacije o bitnim okolnostima upravljanja podacima (pravna osnova i pravna pozadina upravljanja podacima, svrha upravljanja podacima, opseg upravljenih podataka, trajanje upravljanja podacima).

Obaviještavamo vas da Upravitelj podacima dužan je udovoljiti pismenim zahtjevima vlasti za podacima, na temelju zakonskih ovlasti. Upravitelj podacima o prijenosu podataka na temelju (2)-(3) stava 15. člana Zakona o pravu na informacijsko samoodređenje i slobodi informacija vodi evidenciju (koji osobni podatak, kojem tijelu, na kojoj pravnoj osnovi, i kada ih je Upravitelj podacima prenosio). O sadržaju evidencije Upravitelj podacima daje informacije, osim ako je to zakonom zabranjeno. 

 

Primatelji osobnih podataka

Obrada podataka u svrhu pohrane osobnih informacija

Naziv Obraditelja podataka: Unas Online Kft.

Kontakti Obraditelja podataka:

Broj telefona: +36 99 200 200

Adresa e-pošte: unas@unas.hu 

Sjedište: 9400 Sopron, Kőszeg út 14.

Web stranica: www.unas.hu

 

Obraditelj podataka pohranjuje osobne podatke na temelju ugovora sa Upraviteljem podacima. Nema ovlaštenje na upoznavanje osobnih podataka.

 

Aktivnosti odbrade podataka vezane uz slanje biltena

Naziv tvrtke koja upravlja sustavom za slanje biltena: Unas Online Kft.

Sjedište tvrtke koja upravlja sustavom za slanje biltena: 9400 Sopron, Kőszeg út 14.

Broj telefona tvrtke koja upravlja sustavom za slanje biltena: +36 99 200 200

Adresa e-pošte tvrtke koja upravlja sustavom za slanje biltena: unas@unas.hu

Web stranica tvrtke koja upravlja sustavom za slanje biltena: www.unas.hu

 

Obraditelj podataka sudjeluje u slanju biltena na temelju ugovora sa Upraviteljem podacima. Tijekom toga Obraditelj podataka upravljuje imenom i adresom e-pošte subjekta podataka samo u opsegu koji je potreban za slanje biltena.

Obrada podataka vezano uz fakturiranje

 

Naziv Obraditelja podataka: REVOLUTION Software Kft.

Sjedište Obraditelja podataka: 1131 Budapest, Váci út 76., V. kat

Broj telefona Obraditelja podataka: +36 1 461 8030 

Adresa e-pošte Obraditelja podataka: revol@revolution.hu

Web stranica Obraditelja podataka: www.revolution.hu

Obraditelj podataka sudjeluje u evidentiranju računovodstvenih dokumenata na temelju ugovora sa Upraviteljem podacima. Tijekom toga Obraditelj podataka upravljuje imenom i adresom subjekta podataka u opsegu koji je potreban za računovodstvene evidencije, te upravlja njima u trajanju određenom (2) stava 169. člana Zakona o računovodstvu, i nakon toga ih briše.

Obrada podataka vezano uz upravljanje CRM sustavom

Naziv Obraditelja podataka: Unas Online Kft.

Sjedište Obraditelja podataka: 9400 Sopron, Kőszeg út 14.

Broj telefona Obraditelja podataka: +36 99 200 200 

Adresa e-pošte Obraditelja podataka: unas@unas.hu 

Web stranica Obraditelja podataka: www.unas.hu

Obraditelj podataka sudjeluje u evidentiranju narudžbi na temelju ugovora sa Upraviteljem podacima. Tijekom toga Obraditelj podataka upravljuje imenom, adresom i brojem telefona subjekta podataka, odnosno datumom i brojem narudžbe u trajanju građanskopravnog roka zastare.

Obrada podataka vezano uz online plaćanje

Naziv Obraditelja podataka: SimplePay - OTP Mobil Kft.

Sjedište Obraditelja podataka: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Broj telefona Obraditelja podataka: +36 1 5100 374 

Adresa e-pošte Obraditelja podataka:

Web stranica Obraditelja podataka:

 

Obraditelj podataka sudjeluje u ostvarenju online plaćanja na temelju ugovora sa Upraviteljem podacima. Tijekom toga Obraditelj podataka upravljuje imenom i adresom fakturiranja subjekta podataka, odnosno datumom i brojem narudžbe u trajanju građanskopravnog roka zastare.

Sastavljanje naših paketa i isporuku naših proizvoda provodi Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató.

 

Vaša prava tijekom obrade podataka

Tijekom trajanje obrade podataka prema propisima Uredba imate sljedeća prava:

 

 • pravo na povlačenje pristanka
 • pristup osobnim podacima i informacijama o upravljanju podacima
 • pravo na ispravak
 • ograničenje upravljanja podacima
 • pravo na brisanje
 • pravo na prosvjed
 • pravo na prenosivost 

Ako želite ostvarti svoja prava, za to je neophodno vaše identificiranje, odnosno da Upravitelj podacima komunicira s vama. Zato u svrhu identifikacije trebate dati svoje osobne podatke (ali se identificiranje može ostvariti samo na temelju podataka kojima Upravitelj podataka već ionako upravlja), odnosno vaša žalba vezana uz upravljanje podacima će biti dostupna u e-pošti Upravitelja podacima, u roku trajanja naznačenog u svezi žalbe. Ukoliko ste vi bili naš kupac, i želite se identificirati radi upravljanja žalbe ili jamstva, za identificiranje navedite i ID broj svoje narudžbe. Pomoću toga vas možemo identificirati kao kupca.

Upravitelj podacima odgovorit će na žalbe u svezi obrade podataka u roku od najviše 30 dana.

Pravo na povlačenje pristanka

Imate pravo povući svoj pristanak na obradu podataka podataka u bilo kojem trenutku, a u tom će se slučaju dostavljeni podaci izbrisati iz naših sustava. Međutim, imajte na umu da u slučaju neispunjene narudžbe otkazivanje može rezultirati nemogućnošću isporuke. Osim toga, ako je kupnja već izvršena, nećemo moći ukloniti podatke o naplati iz naših sustava u skladu s računovodstvenim propisima, a ako nam dugujete, na temelju naših pravomoćnih potraživanja, možemo obrađivati ​​vaše podatke i u slučaju povlačenja pristanka.

 

Pristup osobnim podacima

Imate pravo primiti povratne informacije od Upravitelja podacima o tome je li obrada vaših osobnih podataka u tijeku, a ako obrada podataka jest u tijeku, imate pravo na:

 • imati pristup obrađenim osobnim podacima i
 • dobiti obavijest od Upravitelja podacima o sljedećim informacijama:
  • svrhe obrade podataka;
  • kategorije vaših upravljenih osobnih podataka;
  • informacije o primateljima i kategorijama primatelja kojima je Upravitelj podataka osobne podatke priopćio ili će priopćiti;
  • predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje tog razdoblja;
  • vaše pravo da zatražite od Upravitelja podacima ispravak, brisanje ili ograničenje upravljanja vašim osobnim podacima, i da se u sličaju upravljanja podacima na temelju legitimnih interesa možete se protiviti s upravljanjme takvim osobnim podacima;
  • pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
  • ako podaci nisu prikupljeni od vas, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
  • činjenica automatiziranog donošenja odluka (ako je takav postupak primjenjen), uključujući profiliranje, odnosno informacije o u tim slučajevima korištenoj logici i o mogućem važnošću i posljedicama takve vrste obrade podataka na vas.

Svrha ostvarenja prava je uspostaviti i revidirati zakonitost obrade podataka, tako u slučaju podnošenja više zahtjeva za informacijama Upravitelj podacima može razumno naplatiti troškove za izvršenje informiranja.

Pristup osobnim informacijama Upravitelj podacima osigurava na način da nakon vašeg identificiranja upravljana osobne podatke i informacija vam prenosi putem e-pošte. Ukoliko imate registraciju pristup osiguravamo tako, da prijavom u svoj korisnički račun možete pogledati i kontrolirati vaše osobne podatke kojima se upravlja.

 

Molimo vas da u zahtjevu naznačite, da li tražite pristup osobnim podacima ili tražite informacije vezane uz  upravljanje podacima.

Pravo na ispravak

Imate pravo da na vaš zahtjev Upravitelj podacima bez odgađanja ispravi vaše netočne osobne podatke kojima upravlja.

Pravo na ograničenje upravljanja podacima

Imate pravo da na vaš zahtjev Upravitelj podacima ograničava upravljanje podacima, ako se ispunjuje jedan od sjedećih uvjeta:

 • Osporavate točnost osobnih podataka, u kojem se slučaju ograničenje odnosi na vremensko razdoblje koje omogućuje Upravitelju podacima da provjeri točnost osobnih podataka, ako se točni podaci mogu odmah utvrditi, ograničenje neće nastupiti;
 • Upravljanje podacima je nezakonito, ali vi se protivite brisanju podataka iz bilo kojeg razloga (na primjer, jer su podaci važni za ostvarenje pravnog zahtjeva), tako da ne tražite brisanje podataka, već tražite ograničenje upravljanja s njima;
 • Upravitelju podacima osobni podaci više nisu potrebni u svrhu datog upravljanja podacima, ali ih vi tražite radi podnošenja, ostvarenja ili zaštite pravnih zahtjeva;
 • Usprotivili ste se s upravljanjem podacima, ali legitimni interes Upravitelja podacima također može opravdati upravljanja podacima, u kojem slučaju dok se ne uspostavi da li legitimni razlozi Upravitelja podacima imaju prednost nad vašim opravdanim razlozima, upravljanje podacima mora biti ograničen.

 

Ako je upravljanja podacima podložna ograničenjima, takvim se osobnim podacima može upravljati, izuzev pohrane, samo uz pristanak subjekta podataka ili za podnošenje, ostvarenje ili zaštitu pravnih zahtjeva, radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe, odnosno u važnom javnom interesu Unije ili države članice.

Upravitelj podacima unaprijed vas obavještava o ukidanju ograničenja upravljanja podacima (najmanje 3 radna dana prije uvođenja ograničenja).

Pravo na brisanje/zaboravljanje

Imate pravo da Upravitelj podacima bez nepotrebnog odgađanja briše vaše osobne podatke kojima upravlja, ako postoji bilo koji od sljedećih razloga:

 • osobni podaci više nisu potrebni u svrhu zbog koje ih je Upravitelj podacima prikupio ili s njima upravljao na bilo koji drugi način;
 • povlačite svoj pristanak i upravljanje podacima nema drugu pravnu osnovu;
 • protivite se upravljanju podacima zasnovanoj na legitimnim interesima i ne postoji prioritetni legitimni razlog (tj. legitimni interes) na upravljanje podacima,
 • Upravitelj podacima nezakonito je upravljao osobnim podacima, i to je uspostavljeno na temelju žalbe,
 • osobni podaci moraju se izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza koja je Upravitelju podacima nametnuta primjenjivim zakonom Unije ili države članice.

Ako je Upravitelj podacima iz bilo kojeg opravdanog razloga otkrio vaše osobne podatke kojima upravlja i dužan ih je izbrisati iz bilo kojeg od gore navedenog razloga, uzeimanjem u obzir troškove dostupne tehnologije i implementacije, dužan je poduzeti sve razumno -  uključujući tehničke mjere – u svrhu kako bi informirai ostale upravitelje tim podacima da ste vi  zatražili brisanje linkova koji pokazuju na te osobne podatke ili kopije ili duplikaa tih osobnih podataka.

Brisanje se ne može primijeniti, ukoliko upravljanje podacima je potrebno za:

 • ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • ispunjavanje obveze prema zakonodavstvu Unije ili države članice na upravljanje osobnim podacima (takav je slučaj upravljanje podacima u okviru fakturiranja, pošto je sačuvanje računa propisan zakonom), ili u svrhu javnog interesa ili izvršavanja javnog ovlaštenja dodijeljenog Upravitelju podacima;
 • podnošenje, ostvarenje ili zaštitu pravnih zahtjeva (na pr. ako Upravitelj podacima ima potraživanja prema vama koje vi još niste ispunili, ili u tijeku je upravljanje potrošačkom žalbom  ili žalbom  vezano uz upravljanje podacima).

Pravo na prosvjed

Imate pravo u bilo kojem trenutku, iz razloga povezanih s vašom situacijom, usprotiviti se s upravljanjem vašim osobnim podacima na temelju legitimnog interesa. U ovom slučaju, Upravitelj podacima ne smije dalje upravljati ​​osobnim podacima, osim ako dokaže da je upravljanje podacima opravdana nužnim legitimnim razlozima koji imaju prednost nad vašim interesima, pravima i slobodama ili koji su povezani s podnošenjem, ostvarenjem ili zaštitom pravnih zahtjeva.

Ako je upravljanje osobnim podacima izvedeno u svrhu izravnog stjecanja poslovnih mogućnosti, imate pravo u bilo kojem trenutku protiviti se upravljanju vašim osobnim podacima kojima se upravlja u tu svrhu, uključujući profiliranje, ako je to povezano s izravnim stjecanjem poslovnih mogućnosti. Ako se protivite upravljanju osobnim podatcima u svrhu izravnog stjecanja poslovnih mogućnosti, osobnim podacima se više ne može upravljati u tu svrhu. 

Pravo na prenosivost

Ako je upravljanje podacima ostvaren na automatizirani način, ili se temelji navašem dobrovoljnom pristanku, vi imate pravo zahtjevati od Upravitelja podacima da dobijete podatke koje ste Upravitelju podacima predali, koje će podatke Upravitelj podacima vama dati na raspolaganje u xml, JSON ili cvs formatu. Ako je to tehnički izvedivo možete tražiti od Upravitelj apodacima da on podatke u ovim formatima predaju i drugom upravitelju podacima.

 

Automatizirano donošenje odluke

Imate pravo da na vas ne utječe odluka koja se temelji isključivo na automatiziranom upravljanju podacima (uključujući profiliranje), i koja bi imala pravni učinak na vas ili bi u slično značanoj mjeri utjecala na vas. U takvim slučajevima, Upravitelj podacima dužan je poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava, slobode i legitimnih interesa subjekta podataka, uključujući barem pravo subjekta podataka da zatraži ljudsku intervenciju, da izrazi svoje mišljenje ili podnese prigovor protiv odluke. 

Gore navedeni nisu primjenjivi u slučaju ako:

 • je odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između vas i Upravitelja podacima;
 • donošenje odlukeomogućuje zakon Unije ili države članice koji se primjenjuje na Upravitelja podacima, odnosno uspostavlja i odgovarajuće mjere radi zaštite vaših prava, slobode i legitimnih interesa;
 • odluka se temelji na vašem izričitom pristanku.

Prijava u registar upravljanja podacima

Prema odredbama Zakona o pravu na informacijsko samoodređenje i slobodi informacija Upravitelj podacima određena upravljanja podacima treba javiti registru upravljanja podacima. Oba obveza prijave je 25. svibnja 2018. godine ukinuta.

Mjere sigurnosti podataka

Upravitelj podataka izjavljuje da je poduzeo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi osigurao zaštitu osobnih podataka protiv neovlaštenog pristupa, izmjene, prijenosa, otkrivanja, brisanja ili uništavanja, kao i protiv slučajnog uništavanja i oštećenja te protiv postanka nepristupačnim zbog promjene korištene tehnologije.

Upravitelj podacima, u okviru svojih organizacijskih i tehničkih mogućnosti, uložit će sve napore kako bi osigurao da i njegovi obraditelji podataka poduzimaju odgovarajuće mjere sigurnosti podataka prilikom rada s vašim osobnim podacima.

Pravni lijek

Ako smatrate da je Upravitelj podacima prekršio bilo koju zakonsku odredbu koja se odnosi na upravljanje podacima ili nije udovoljio nekom od vaših zahtjeva, možete pokrenuti postupak istrage od strane Državnog tijela za zaštitu podataka i slobodu informacija (poštanska adresa 1363 Budapest, Pf. 9., adresa e-pošte: ugyfelszolgalat@naih.hu) u svrhu ukidanja navodnog nezakonitog uprvljanja podacima.

Također vas obavještavamo da u slučaju kršenja odredbi zakona o upravljanju podacima ili ako Upravitelj podacima nije udovoljio nekom od vaših zahtjeva, može protiv njega podnijeti građansku tužbu na sudu.

Promjena Pravila o privatnosti

Upravitelj podacima zadržava pravo izmjene ovih Pravila o privatnosti na način koji ne utječe na svrhu i pravnu osnovu upravljanja podacima. Korištejem web stranice nakon stupanja na snagu izmjena, prihvaćate izmjenjena pavila o privatnosti.

Ako Upravitelj podacima u vezi sa prikupljenim podacima namjerava izvršiti daljnje upravljanje podacima u svrhe koje nisu svrha njihovog prikupljanja, prije daljnjeg upravljanja podacima obavijestit će vas o svrsi upravljanja podacima i sljedećim informacijama:

 • razdoblje pohrane osobnih podataka, ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje tog razdoblja;
 • vašem pravu na to, da od Upravitelj podacima zatražite pristup, ispravak, brisanje ili ograničenje upravljanja osobnim podacima koji se tiču ​​vas, i da u slučaju upravljanja podacima na temelju legitimnog interesa, možete se protiviti Upravljanju osobnim podacima, odnosno u slučaju upravljanja podacima na temelju ugovorne veze, možete tražiti osiguranje prava na prenosivost podataka;
 • u slučaju upravljanja podacima na temelju pristanka o tome, da vi možete bilo kada povući svoj pristanak;
 • vašem pravu podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
 • tome da li se pružanje osobnih podataka temelji na zakonu ili ugovornoj obvezi ili je preduvjet sklapanja ugovora, odnosno jeste li dužni pružati osobne podatke, i koje su moguće posljedice nepružanja takvih podataka;
 • činjenici automatiziranog donošenja odluka (ako je takav postupak primjenjen), uključujući profiliranje, odnosno informacije o u tim slučajevima korištenoj logici i o mogućem važnošću i posljedicama takve vrste obrade podataka na vas.

Upravljanje podacima se može započeti tek ako je njegova pravna osnova pristanak. Osim obavještavanje za upravljanje podacima vi trebate dati u svoj pristanak.

Ovaj dokument sadrži sve relevantne informacije upravljanja podacima vezane uz rad web trgovine, u skladu s Uredbom o zaštiti podataka Europske unije br. 2016/679 (u daljnjem tekstu: Uredba GDPR) i Zakonom o pravu na informacijsko samoodređenje i slobodi informacija br. CXII iz 2011. godine. 

Isporuka koja ostaje na pošti

Obavještavamo vas da Magyar Posta Zrt.  prema pravilama o privatnosti na snazi identificira primatelja pa prema potrebi može zatražiti davanje vaših osobnih podataka prilikom isporuke na poštu.